"; print_r($_var); echo ""; die; } } if (!function_exists('s')) { function s($_var){ /* print de inhoud van een array */ echo "
";
		print_r($_var);
		echo "
"; } } if (!function_exists('t')) { function t($_var){ /* print het verschil in tijd tussen $_var en now() */ $_now = date('Y-m-d H:i:s'); $_diff = ''; echo '
'.
		'starttijd: '.$_var.'
'. 'eindtijd : '.$_now.'
'. '
'; die; } }